• 1st Period - Pre-AP Science

  2nd Period - Regular Science

  3rd Period - 8th Grade Science PLC

  4th Period - Conference

  8th Grade Lunch

  5th Period - Pre-AP Science

  6th Period - Pre-AP Science

  7th Period - Pre-AP Science

  8th Period - Pre-AP Science